Идентификация: Род Зоогенетикус — Zoogoneticus

 5zNEW

Отряд Карпозубообразные ( Cyprinodontiformes )

Подотряд Живородящие Карпозубые ( Cyprinodontoidei )

Семейство Гудиевые ( Goodeidae )

Подсемейство ( Goodeinae )

 

Род Зоогенетикус — Zoogoneticus.

 

Зоогенетикус — Zoogoneticus purhepechus [Dominguez, Perez-Rodriguez & Doadrio, 2008]. 

 2Zoogoneticus_purhepechus1

 

3Zoogoneticus_purhepechus1

 

Зоогенетикус куитцео — Zoogoneticus quitzeoensis [Bean, 1898].

 4Zoogoneticus_quitzeoensis1

 

5Zoogoneticus_quitzeoensis1

 

6Zoogoneticus_quitzeoensis1

 

Зоогенетикус текилы — Zoogoneticus tequila [Webb & Miller, 1998].

 7Zoogoneticus_tequila1

 

8Zoogoneticus_tequila1

 

9Zoogoneticus_tequila1

 

Allodontichthys hubbsi, polylepis, tamazulae, zonistius.

Род Girardinichthys, Род Goodea, Род Xenoophorus.

 1Zoogoneticus_tequila1

Комментарии запрещены.